Potetåret

Potetåret

Januar

This

Sola returnerer

Nytt år og nye muligheter! Planleggingenav det nye dyrkingsåret som startet allerede etter at poteten kom opp av jordai fjor høst fortsetter.  Det leggesplaner for gjødsling og bestilles inn fiberduk og annet utstyr som trengs til ådyrke gode nordnorske poteter. .

Februar

Planlegging

Vi fortsetter planleggingen av det nyedyrkingsåret, og i februar pågår det også mye organisasjonsarbeid i bransjenvår. Er det kommet noen nye potetsorter som vi kan teste i storskala dyrking? Bransjefellesskapetog det å lære av hverandre og møte kollegaer er viktig for oss. På Tromspotetpasses potetene som er lagret nøye på med ukentlig lagerkontroller.

Mars

Snøen tiner

Vintervårenmed tele på 1 meters dyp er i ferd med å tine nå, men det er fortsatt frost på75 – 25 cm under bakken. Telefritt blir det først nårsolen varmer jorden direkte, men enn så lenge ønsker vi at snøen ligger påbakken og isolerer mot frost og dermed hindrer isdannelse. Tela måles manuelteller digitalt med sensor.

April

This

Våren i anmarsj

Nå har poteten lyst på vår – og det har vi også!Bøndene mottar årets settepotet. Den er statskontrollert og godkjent. For åskynde prosessen i jorda legges potetene til lysgroing på et lyst og temperertsted. Da skal får de groer som er akkurat passe lange, tykke og hardføre noktil å bli satt ned i åkeren med en maskin, og man har kickstartetvekstprosessen.

Mai

This
Midnattsola skinner, men blir det våronnstart imai? Mange ganger i Midt-Troms skjer det helt i slutten av måneden. Lenger søri Nordland er bøndene litt tidligere ute. Endelig settes de første potetene ijorda!

Sola skinner

Juni

This

Potene går i jorda

Endelig våronn i nord og potetene går ijorda. Mange åkre dekkes med fiberduk. Målet er at potetplantene skal spire førSankthans, for når plantene er grønne når lysforholdene i Arktis er på topp vilde vokse og gi best avling.

Juli

This

Det gror godt i nord

Det gror i åkrene og bonden må følge med hvereneste dag. Har plantene nok vann og næring. Er det tørt, må en vanne. Potetåkresom har hatt duk tas denne av og deførste kvalitetssjekkene gjøres på tidligpoteten.

August

This

Tid for å høste

Potetåkrene blomstrer og vi kan høste de førstepotetene. Tidligpotetene kommer ut til forbruker etter noen få dager. Vi tar enkvalitetssjekk på mange av åkrene og sortene, så vi kan planlegge lagersesongenog vet hva vi har å rutte med ett år fremover.

September

This

Lever og ånder

Hovedsesongenfor innhøstinga er i gang og all potet som skal lagres høstes i løpet av 3hektiske uker. Nå krysser vi fingrene for at været spiller på lag med oss.Innkjøring og innlagring av poteter er en jobb som krever nøye oppfølging.Poteten lever og ånder, og vi må sørge for at vanndamp, varme og CO2 ventileresbort før potetene får ei sakte nedkjøling til stabil lagertemperatur.

Oktober

This

Potet i butikkene

Nå er det massenordnorske poteter i butikkene. Spis og nyt! Allerede nå starter planlegginga neste år. Jordprøver tas og analyseres ogtelemålere settes opp for å følge med hvor dypt frosten går nedi bakken. Detgir oss viktig informasjon neste år. Nytt er at vi har digitale målere somsender oss jordtemperatur rett til mobilen – helt til 1 meters dyp!

November

This

Mørket senker seg

Produksjonsplanlegginga for neste år er igang, og denne koordineres for hele landsdelen i samarbeid med bøndenesorganisasjon Gartnerhallen, bøndene selv og Tromspotet. Systemet sørger for at vidyrker det man tror vil være behov for i Nord-Norge neste år der målet er åunngå overproduksjon. På Tromspotet er det stor aktivitet med pakking avjulepoteter og i denne sesongen smaker det nydelig med melne smaksrikenordnorske poteter til julematen.

Desember

This

O jul med din glede

Dette er toppsesongen for poteter på alle middagsbord, og alle som vil skal kunnekose seg med nordnorske poteter på julebord og til julemiddagen.Produksjonsplanene til neste år er klappet og klare, og produsentene bestillerbåde settepoteter og gjødsel før julefreden kan senke seg.